Ekenässkolans finbok

Nu är det dags att länka samman våra kunskaper i ellära elektronik med programmering. Här är faktaunderlaget

Arduinokurs.

Kursinformation

Inför varje lektion förväntas ni läsa de sidor som motsvarar lektionens uppdrag.

Lektion 1 s. 1-2

Lektion 2 s. s. 3- 5

Tinkercad Lektion 2

Lektion 3 s. 5 – 7

Tinkercad lektion 3

Lektion 4 s. 7 – 10

Thinkercad lektion 4

Bildresultat för Arduino
http://maxpixel.freegreatpicture.com/Circuit-Led-Electricity-Arduino-Breadboard-Cables-2713093

Ordlista Programmering

Planering NO 8a

Planering 8b

Provuppgifter

– skriftligt

– praktiskt

Visa originalinlägg