Inbjudan till öppethus

Hej

Här hittar ni informationen inför redovisningen onsdagen 22/5. Alla i er närhet är inbjudna att delta i redovisningen. Denna kväll öppnar vi portarna till skolan och hoppas att så många som möjligt kommer för att delta i samtalen.

Välkomna Ae 9.

Annonser

Lizas svenskgrupp

Vad är det nu som gäller för de sista uppgifterna i litteraturhistoria? Jo, uppgift 3 skulle egentligen har lämnats in förra fredagen. Nu gör vi så här. Ni lämnar in uppgift 3 under den här veckan och så stryker vi den fjärde uppgiften. Då förväntar jag mig att den tredje uppgiften blir jättebra – ni har fått ganska mycket tid på er att färdigställa den. Ni som redan har gjort fyra uppgifter då? Ja, ni får såklart en guldstjärna i kanten! Obs! Om ni vill lämna in fyra uppgifter får ni gärna göra det.

Därefter följer arbetet med avslutningstalet och eventuellt ännu ett läxförhör på de tre sista epokerna (litteraturhistoria). Har ni några frågor? Mejla mig: 79liz02@utb.lund.se

Energi och miljö

ENERGI & MILJÖ – tre temadagar om hållbar utveckling i årskurs 9

13-15 maj 2013

Identifiera ett miljöproblem i din närhet (lokalt) Lund – Gunnesbo – Gunnesboskolan – ditt eget hushåll – som du vill göra något åt.

Bli lobbyist – d v s ditt uppdrag är att förändra människors beteende och attityd, till ett mera miljövänligt sådant. Använd all din kreativitet för att förändra!

a) Skaffa bakgrundsfakta – använd minst tre till fyra källor. Du ska i denna del av arbetet beskriva och sammanfatta problemet, dess orsaker och samt konsekvenser för människor och natur. Det är också obligatoriskt att resonera om källornas trovärdighet och relevans. Detta gör du i ett tillägg till din källförteckning.

Om du kan, ha gärna ett historiskt perspektiv på sitt problem.

b) Välj en metod: Skriv ett handlingsprogram (info/morot/piska), ett åtgärdsprogram (morot/piska) , en film, en radiojingle/reklam, bussreklam, debattprogram, reklamblad/utskick, lagförslag, festivalprogram, eller eget förslag.

c) Testa metoden på lämpligt sätt på en familj eller annan grupp. Går det att få fram mätbara resultat? Alternativt – beskriv ditt förslag och handlingsprogram för att få människor att tänka annorlunda och mera miljövänligt, alternativt – gör din film, reklam etc. Om du inte har möjlighet eller tid att genomföra en undersökning bör du tydligt argumentera för varför du tror på din idé.

Din redovisning ska innehålla följande delar:

Inledning: Vilket problem har jag valt och varför (motivering).

Bakgrund: Se ovan!

Metod: En beskrivning av hur du tänkt förändra attityder och beteenden.

Hur du väljer att redovisa är upp till dig – det kan vara en skriven rapport, det kan vara en Keynote, det kan vara en film m.m.

Den 22 maj är det redovisningar i grupper. Två och två har ni ansvar för att läsa/sätta er in i en kamrats arbete. Därför måste ditt arbete vara klart och i överlämningsbart skick till den kamrat som ska läsa det senast fredagen i vecka 20 (17 maj). Använd gärna studiedagen den 20 maj för att förbereda dig för redovisningen. Era föräldrar kommer bjudas in för att lyssna på era presentationer och delta i diskussioner och samtal kring era arbeten.

Redovisning och respons:

 1. Presentera och sammanfatta din kamrats arbete (2 min).
 2. Välj ut och visa någon del av arbetet.
 3. Förbered 3-5 diskussionsfrågor utifrån din kamrats arbete. Led diskussionen.
 4. Sammanfatta ditt intryck av arbetet med hjälp av ”tre stjärnor och två önskningar”

English 9c

 1. We will watch the movie ”Supersize me”.
 2. Write a text where you compare the food habits of Swedish and American teenagers.

You can also record a discussion with a friend or two.

Questions to be answered:

 1. Are there any dfferences or similarities between Swedish and American teenagers when it comes to food habits? Why/why not?
 2. What do you think will happen the future when it comes to food habits? Is it going to be different? In what ways? Explain and give examples.

Best regards / Josefin

Uppgifter för måndag eftermiddag 9A – Engelska

TASK ONE (Uppgift 1)

Summarize what you have learned today in 50-100 words. Analyze what you have seen and discussed this morning by using the Thinking hats, (at least black, white, red and green). (If you don’t want to write it down you can present your summary and analysis by making a recording instead). Put it on the blog or e-mail Camilla. 

 

Some words to help you get started:

global warming (global uppvärmning)

greenhouse gases (växthusgaser)

extinction of endangered species (utrotning av utrotningshotade/ utdöende arter)

hopes and solutions (hopp och lösningar)

new technique, social responsibility, 

environmental care (miljövård)

sustainable society (hållbart samhälle)

 

TASK TWO (Uppgift 2) – If you have time… 

 1. Read the text ”Life Past and Present” on page 12-13 in your TB. 
 2. Do exercise 16 on page 17 in your WB together with a friend or a group of friends. 
 3. Write a text on one of the following topics:  

1)  Which is best, the good old days or life today? Express what you think and give som arguments that support your opinion. Try to use the phrases in exercise 16. Write about 200 words. 

2) Imagine that you could use a time machine and go back in time. At what time in history would you stop the machine, and why?

 EXTRA TASKS

Read ”The San Francisco Earthquake” and do the exercises to the text (TB 114-115, WB 102 ) and/ or ”On Top of the World” (TB 116-117, WB 103).  

Good Luck!