Kunna skillnaden i användning mellan ser/estar  (att vara).

Se grammatikstencilerna Explicaciones gramaticales och Gramática espáñola s. 114 (förklaringar) och s. 99-100 (övningar).

Jobba med los países de America Latina. Obs!! redovisning fredagen den 31 maj.

Annonser